DỊCH VỤ TRA CỨU THÔNG TIN
Viện SocialLife là tổ chức khoa học công nghệ có kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Với mục đích chia sẻ những thông tin khoa học đảm bảo các quy tắc học thuật, chúng tôi cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin cụ thể như sau:
1. Dịch vụ tra cứu dữ liệu định tính
2. Dịch vụ tra cứu dữ liệu định lượng
3. Dịch vụ tra cứu báo cáo kết quả nghiên cứu
Ai có thể tham gia?
– Tất cả cá nhân, tổ chức có nhu cầu học tập, nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của Viện SocialLife.
– Cam kết sử dụng dữ liệu nghiên cứu, phục vụ học tập,… đúng mục đích mà cá nhân, tổ chức đã thỏa thuận với SocialLife, không chia sẻ cho bên thứ ba hoặc thương mại hóa nguồn dữ liệu từ chương trình.
– Ký kết thỏa thuận sử dụng nguồn tư liệu theo nhu cầu.
Cách thức tham gia?
– Bước 1: Điền vào Form thông tin nhu cầu.
– Bước 2: SoialLife sẽ tư vấn các điều khoản về quyền lợi và cam kết trong việc sử dụng dữ liệu.
– Bước 3: Ký kết và thực hiện thỏa thuận.

 

SOCIALLIFE MEMBERSHIP
Viện SocialLife triển khai Chương trình đồng thành nghiên cứu với mục đích nhằm cung ứng dịch vụ trợ giúp học tập, nghiên cứu khoa học theo tinh thần tự học, tự nghiên cứu thông qua nguồn dữ liệu phong phú, đa dạng của Viện SocialLife. Với tư cách là thành viên của chương trình, các thành viên được tiếp cận nguồn dữ liệu học tập, nghiên cứu phù hợp với nhu cầu cá nhân, cụ thể như:
• SocialLife Workshop : Tham gia các workshop dành riêng cho thành viên chính thức.
• SocialLife Journal : Tiếp cận các bài nghiên cứu của SocialLife.
• SocialLife Course : Nghe và tự học các bài giảng về phương pháp nghiên cứu trực tuyến.
• SocialLife Statistics : Tiếp cận các báo cáo nghiên cứu định lượng phong phú và đa dạng.
• SocialLife Interview : Tiếp cận các nguồn dữ liệu phong phú và đa dạng.
• Research Together : Tham gia cộng đồng Đồng hành nghiên cứu của SocialLife, được hỗ trợ tư vấn nghiên cứu theo nhu cầu cá nhân.

 DỊCH VỤ KHẢO SÁT XÃ HỘI
Viện SocialLife là tổ chức khoa học công nghệ có kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về đời sống xã hội Việt Nam đương đại, có kinh nghiệm triển khai khảo sát, đánh giá các dự án nghiên cứu tham vấn chính sách, dự án tác động trong và ngoài nước. Chúng tôi thường xuyên thực hiện các dịch vụ khảo sát, đánh giá các dự án nghiên cứu tác động, tham vấn chính sách:
1. Điều tra, khảo sát và viết báo cáo phân tích định lượng
2. Điều tra, khảo sát và viết báo cáo phân tích định tính
3. Tư vấn và viết báo cáo kết quả nghiên cứu theo các điều khoản tham chiếu
Ai có thể tham gia?
– Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội có nhu cầu phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của Viện SocialLife.
– Thực hiện dự án nghiên cứu phù hợp với khuôn khổ luật pháp Việt Nam.
Cách thức tham gia?
– Bước 1: Điền vào Form thông tin nhu cầu.
– Bước 2: SoialLife sẽ liên lạc thảo luận về các điều khoản tham chiếu.
– Bước 3: Ký kết và thực hiện thỏa thuận.

Ai có thể tham gia?
– Tất cả cá nhân, tổ chức có nhu cầu học tập, nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của Viện SocialLie.
– Cam kết sử dụng dữ liệu nghiên cứu, phục vụ học tập, … đúng mục đích mà cá nhân, tổ chức đã thỏa thuận với SocialLife, không chia sẻ cho bên thứ ba hoặc thương mại hóa nguồn dữ liệu từ chương trình.
– Đóng góp phí duy trì tư cách thành viên thường niên theo nhu cầu được thỏa thuận.
Cách thức tham gia?

Bước 1: Điền vào Form thông tin nhu cầu.
Bước 2: SoialLife sẽ tư vấn các điều khoản về quyền lợi và cam kết trong việc sử dụng dữ liệu.
Bước 3: Đóng phí thành viên tham gia và được kích hoạt tài khoản thành viên.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội (SocialLife)
Email: lienhe@sociallife.vn
Điện thoại: 0983634482